ANNONS

Så hjälper du husägare att maximera sin solcellsinvestering

Maximera nyttan av solceller. Ta del av Energilagringsstödet innan årsskiftet.

Många husägare funderar på att installera solceller eller har dem redan i drift. Fler och fler tar steget mot en hållbar framtid och köper sin första elbil.   

De allra flesta strävar efter att enkelt kunna ladda sin elbil utan att man behöver höja sin huvudsäkring vilket är kostsamt i längden. De vill också få möjlighet att öka sin egen användning av den solel som produceras så att såväl elnätsavgifter som energikostnader minskas.

Det här behöver ditt system kunna hantera för maximal nytta

Att investera i solceller är en långsiktig investering. För att husägaren ska få ut maximal nytta krävs att huset har rätt förutsättningar för att kunna fungera som både elproducent och elkonsument. 

Till och med när huset går på högvarv samt på vintern när elförbrukningen är hög så vill husägaren känna sig trygg med att bilen är fulladdad varje morgon.

Det finns några viktiga utmaningar som behöver hanteras i husets system för energiomställningen:  

 • Lagra el som produceras på dagen tills den behöver förbrukas. Detta sker vanligtvis på morgonen och på kvällen i en bostad.
 • Leverera mycket el på kort tid till elbilen 
 • Leverera tillbaka el till nätet som du inte behöver förbruka själv
 • Bygga ut systemet successivt för att öka elproduktionen och öka lagringskapaciteten för din elektriska energi
 • Att ha ett framtidssäkert energisystem som är förberett att kopplas ihop med grannarna i en energigemenskap, så fort lagstiftningen har kommit på plats är viktigt för framtiden.

Du som elinstallatör har en avgörande roll

För att hantera dessa utmaningar krävs att husägaren investerar i en central lösning som består av en EnergyHub men även ett batteri som är anpassat för en villa. Ett hemmabatteri förväntas bli lika självklart som varmvattenberedare där varmvatten fylls på löpande. Vatten tappas på flera ställen i olika volym på ojämna tider på dygnet, el likaså. Principen är alltså densamma och är den lösning som kommer krävas framöver när vi själva producerar el och konsumerar el på ett helt nytt sätt, tex laddning av elbilar. 

Så här fungerar den framtida elförsörjningen för ett modernt hus

Solcellerna producerar el på dagen. Den egenproducerade elen styrs via en smart EnergyHub och lagras i ett Home Box hemmabatteri. Den lagrade elen används igen när du förbrukar mycket el i ditt hem och till din elbilsladdning eftersom den drar relativt mycket el när den laddas. Överskottsel skickas tillbaka till elnätet. På så sätt optimeras vårt nyttjande av vår egenproducerade el och minskar belastningen på samhällets elnät.

Energyhub.

Fördelarna för dig som elinstallatör

Det finns många fördelar för dig som elinstallatör genom att du kan:

 • Erbjuda dina kunder, som är intresserade av att investera i solcellslösningar, en modulärt utbyggbar långsiktig systemlösning med ett säkert Home Box hemmabatteri och en smart EnergyHub som fastighetens hjärta vid nätanslutningen.
 • Fortsätta bygga långsiktiga affärer med dina kunder genom att kunna erbjuda systemuppgraderingar med det nya ROT-liknande årliga Gröna stödet som träder i kraft 1 januari 2021.

Hur kan du som elinstallatör påvisa fördelarna för husägaren

Det finns många fördelar som du kan presentera för husägaren. Nedan nämner vi några av dessa som du själv kan nyttja som starka argument:

 • Husägare kan använda Energilagringsstödet i år på 60 % och därmed spara maximalt till 50.000 kr på investeringen i en smart energihub och ett batterilager. 
 • Med start 2021 kan husägare dra nytta av det nya Gröna stödet varje år framöver, då lösningen kan byggas ut med fler solceller, batterilager och elbilsladdare för att öka fastighetens självförsörjning av el 
 • Husägare får lägre månatlig elnäts- och energikostnad redan idag men framför allt så minimerar husägaren risken för kommande ökning av både elnäts- och energikostnader som drivs av både den akuta kapacitetsbristen och den kommande utbyggnaden av elnätet.
 • Husägare kan med lagring och användning av förnybar energi bidra till ett miljövänligt och hållbart samhälle.
 • Husägare bidrar till ett stabilare svenskt elnät genom att behöva köpa mindre el.

Vill du hjälpa dina husägare att maximera nyttan av sina investeringar i solceller?

Här hittar du mer information om både lösningar och hur de förmånliga stöden fungerar i detalj.

Via denna webbsida kan du också enkelt komma i kontakt med Ferroamp för att få hjälp med att komma igång med att sälja och installera dessa moderna lösningar hos dina kunder.

Fler nyheter