Verktyg och hjälpmedel, Mätverktyg - övrigt

Skydd vid antennjobb

24 november 2020

Att arbeta vid eller nära sändarantenner kan vara riskabelt. Det gäller att hålla koll på hur mycket strålning man utsätts för. Med Elma Fieldsense FS60 kan fältstyrkorna mätas.

Den nya mätaren representerar ett nytt sätt att tänka personskydd vid arbete i närheten av anläggningar med sändareffekter, som mobilmaster. Elma Fieldsense är byggt som ett äkta personskydd av samma typ som till exempel syremätare, dosimetrar och gasdetektorer. Är den bara påslagen behöver man inte bekymra sig om att läsa av aktuella värden, utan när en kritisk nivå på den elektromagnetiska strålningen uppnåtts ger mätaren en tydlig visuell indikering och ett högt akustiskt larm utlöses.
Mätaren följer EU-s riktlinjer för elektromagnetisk arbetsmiljö och täcker alla normala frekvenser från TV, FM och mobilnät – från 50 till 60 GHz. Även det nya 5G-nätet, som får avsevärt tätare mellan antennerna, täcks in.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 12-20
Fieldsense FS60
Elma Instruments
www.elmainstruments.se
Fler nyheter