Verktyg och hjälpmedel, Övrigt
Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning – en vägledning.

Riv riskfritt

03 januari 2017

”Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning – en vägledning” är en trycksak som kan hjälpa installatörer i arbetet.

Den har många bildexempel på både bra och dålig arbetsmiljö och kortfattade texter om risker i arbetet och hur dessa kan förebyggas.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 8
”Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning – en vägledning”
Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier
www.rivosaner.se
Fler nyheter