Strömförsörjning, Strömförsörjare

Säker ström

13 januari 2015

Epsitron är en serie kraftmoduler från Wago. Den har nu utökats med två redundanta modeller, moduler som används för att koppla in två strömkällor. De kan driva en stor last där en enda strömkälla inte räcker till eller skapa en redundant matning till en enda elförbrukare.

Om en strömkälla faller bort tar den andra över. Det ger högre tillgänglighet vid produktfel men gör det möjligt att utföra service utan driftstopp. Den nya produkten finns i två modeller – en för 12,5 A och en för 40 A.

FAKTA
Epsitron
Wago
www.wago.se
08-584 106 80
Fler nyheter