Strömförsörjning, UPS
Flexline 1000 från Wagfors.

Ren sinus

14 september 2017

Ny nödbelysningscentralen Flexline 1000 från Wagfors har ren sinus på utgångarna. Det är en kompakt central för LED eller annan lågeffektljuskälla.

Centralen garanterar att armaturerna har kontinuerlig strömförsörjning med 230 VAC upp till 70 VA i minst en timme efter inträffat strömavbrott.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 10 2016
Flexline 1000
Wagfors
www.wagfors.se
Fler nyheter