Strömförsörjning, Kondensatorer

Kompakta kondensatorer

14 januari 2015

Elfa Distrelec utökar sitt utbud med X2-foliekondensatorer i Panasonics Ecqua-serie. Serien omfattar kondensatorer med garanterad fuktbeständighet under belastning vid 85 graders temperatur och 85 procents luftfuktighet under upp till 500 timmar.

Kondensatorerna kan seriekopplas utan att koronaeffekten medför kapacitansförlust. De tål en märkspänning upp till 275 VAC och har en kapacitet på mellan 0,1 och 2,2 mikroFarad.

Foliekondensatorerna är lämpliga för användning där utrymmet är begränsat, till exempel vid störningsdämpare, som delar i kopplingsnät, solcellsanläggningar, belysningssystem eller mätinstrument.

FAKTA
X2 Equa-serie
Elfa Distrelec
www.elfa.se
020 75 80 00
Fler nyheter