Strömförsörjning, Laddningsutrustning

Koll på laddningen

21 december 2020

För att hantera ett företags eller en bostadsrättsförenings laddning på användarnivå erbjuder Ensto en egen cloudlösning, Ensto EV Manager.

Lösningen kan kopplas mot Easypark så att även publik laddning kan kontrolleras från samma plattform. Användargränssnittet är enkelt för att möjliggöra snabb och effektiv hantering för drift och kontroll av elfordonsanvändare och laddstationer.
Systemet ger också visuell information om laddarens status – om den är tillgänglig eller ej och om dess funktion. Användare och RFID-taggar är enkla att administrera och det går att få ut rapporter med förbrukningsdata på stations- eller individnivå.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 20-12
Ensto EV Manager
Ensto
www.ensto.se
Fler nyheter