Strömförsörjning

Här skenar strömmen

12 februari 2019

Nu har Hager breddat sin produktportfölj till att också omfatta strömskenor.

Unibar H är ett sortiment av strömskenor för strömstyrkor upp till 4 000 A. Det ska inom kort kompletteras med flera lösningar för energifördelningar.
Unibar H kompletteras med avtappningslådor som har valfria effektbrytare eller säkringar som ledningsskydd för utgående kablar i elanläggningen.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1903
Unibar H
Fler nyheter