Strömförsörjning, Ställverk

För stabilare nät

17 augusti 2015

En ny serie spänningsregulatorer har tagits fram av ABB. De stärker nätstabiliteten i samband med de allt större leveranserna av förnybar el till elnätet. 

När mer och mer vind- och solkraft kopplas in i nätet ökar andelen dynamisk och intermittent el, med instabilitetsproblem och spänningsvariationer som följd. Det är för att motverka detta som spänningsregulatorer installeras.

ABB erbjuder spänningsregulatorer för mellanspänning (MV) och lågspänning (LV). MV-regulatorn kan fås för strömstyrkor upp till 8 megavoltampere, MVA, och LV-regulatorn för upp till 250 kilovoltampere, KVA. Båda regulatorerna kan justera spänningen i elnätet med plus minus 10 procent. De är snabba att installera och ger låga energiförluster.

FAKTA
Spänningsregulatorer
ABB Power Products
www.abb.se
0240-78 00 00
Fler nyheter