Skydd och säkerhet, Passagekontroll

Trådlöst utvidgar passersystemet

02 juli 2015

Göteborgsföretaget Aptus har nu en lösning för att komplettera sitt passersystem med trådlösa Aperio-läsare. Det ger möjlighet till passerkontroll på allmänna dörrar till förråd, konferens-, omklädningsrum och liknande, utan kabeldragning eller ingrepp i dörrarna.

Aperio-låsen är batteridrivna och kommunicerar via radio. Det gör det möjligt att lägga in en dörr i passersystemet utan ingrepp i dörren. Systemet har Mifare-teknologi i både dörrbladsläsare och elektroniska låscylindrar.

FAKTA
Aptus Elektronik
www.aptus.se
031-68 97 00
Fler nyheter