Installationsmateriel, Eluttag

Väggbox i multistuk

04 januari 2016

Nya väggboxen Room, med flera olika typer av uttag, har nyligen presenterats av Elit.

Den är enkel att montera – det är bara att markera dosans hörn och skära upp väggen, sätta i slangar och spänna fast den med fyra monteringsvingar. Sedan är det bara att verktygslöst anslutna sin FK och så är alla sex uttagen i dosan kontakterade.

Data- och antennuttag ansluts därpå, innan ramen klickas fast.

FAKTA
Room
Elit Installations Materiel
www.elitab.se
08-92 00 06
Fler nyheter