Installationsmateriel, Kabelförläggning

Säker energifördelning

27 januari 2021

Unibar H är ett nytt strömskenesystem från Hager. Det klarar strömmar från 800 till 4 000 A och är avsett att användas för att fördela kraften från ställverk till centraler.

Systemet kan enkelt anpassas till kundens anläggning. Det är en säker lösning för kraftöverföring med hög kortslutningshållfasthet, låg brandbelastning och liten EMC-påverkan. Det finns komponenter av flera olika utföranden som tillsammans gör det möjligt att skapa maximal geometrisk variation. Eftersom alla produkter i systemet finns inlagda i BIM är det enkelt att projektera en anläggning med de ny strömskenorna.
Med större tvärsnittsarea på ledarna ger Unibar H lägre spännings- och energiförluster. Därför kan man välja en mindre lösning än vad som annars hade varit normalt – till exempel 2 500 A istället för 3 200 A.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 12-20
Unibar H
Hager
www.hager.se
Fler nyheter