Installationsmateriel, Högspänningstillbehör

Plastat trä hållbarast

23 november 2020

Energiforsk har låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra livscykelanalyser på olika material i ledningsstolpar. Kombinationen trä och polyeten visade sig ha minst miljöpåverkan.

Norska företaget Wopas ligger bakom de hållbaraste ledningsstolparna i undersökningen. Deras stolpar är gjorda av trä som kapslats in i polyeteten och de är också designade för att enkelt återvinnas.
Wopas stolpar kom på marknaden i Norge och Sverige för te år sedan. De finns i luftlinjer upp till 132 kV med stolpar från 2-31 meters höjd. Belysningsstolpar, stolpar till stallinredning och marina pålar är andra användningsområden för de här stolparna.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 20-12
Ledningsstolpe
Wopas A/S
www.wopas.net
Fler nyheter