Installationsmateriel, Kabel

Passar i gamla rör

07 juni 2019

Trots att Nexans nya kabel MQQ har fem ledare passar den i gamla rör för treledarkabel, som i miljonprogrammets flerfamiljshus.

Med hjälp av nya kabeln MQQ kan lägenheter få trefas el utan att de gamla rören behöver bytas ut. Kabeln är så tunn och smidig att den får plats i dem.
Kabeldiametern är 13,5 millimeter och ledningsarean hos de fem ledarna fyra kvadrat. Den klarar en belastning upp till 20A på en sträcka upp till 50 meter.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1906
MQQ
Nexans
www.nexans.se
Fler nyheter