Installationsmateriel, Kabelförläggning

Nytt gods i kabelstegen

24 november 2020

Nu kommer MPbolagen med ett nytt och miljövänligare material i kabelstegarna.

Varmgalvade kabelstegar i all ära, men de har nackdelar ur miljösynpunkt. När de tillverkats behöver de ju transporteras fram och tillbaka till en anläggning för varmgalvning. Så nu har MPbolagen tagit fram kabelstegar i Z4-material. Det är ett material som är färdigbehandlat från stålverket och som självläker efter att man till exempel borrat hål i dem.
Ytbehandlingen är minst 85 mikrometer tjock, att jämföra med max 60 mikrometer som gäller för varmförzinkning.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 12-20
Z4
MPbolagen
www.mpbolagen.se
Fler nyheter