Installationsmateriel, Eluttag

Nya svenska vårdrumspaneler

30 juni 2015

Rexuma har utvecklat en ny vårdrumspanel som är moduluppbyggd, utnyttjar LED-teknik och håller ett mindre och kompaktare format än traditionella vårdrumspaneler.

Panelerna, som tillverkas i Sverige, har utvecklats med hänsyn till de hygienkrav som ställs i vårdverksamhet. Profilen är anpassad så att den kan monteras både horisontellt och vertikalt.

FAKTA
Rexuma
www.rexuma.se
08-645 80 50
Fler nyheter