Installationsmateriel, Switchar
Ethernetswitchar från Wago.

Marina switchar

27 april 2017

Med sikte på marina miljöer som fartyg och hamnar har Wago tagit fram en serie Ethernet Switchar med maringodkännande.

Switcharna är individuellt inställbara och stöder hastigheter upp till 1000 Mb. De har ett brett stöd för nätverksredundans med flera olika protokoll. Likaså har switcharna stöd för två separata strömförsörjningar.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 10 2016
Fler nyheter