Installationsmateriel, Kabel

Kabel med två funktioner

23 oktober 2019

FQLQ Easy Styr är den första styrkabeln med både kraft- och styrfunktion för laddboxar och laddstolpar. Med två funktioner i samma kabel blir installationen smidigare och effektstyrningen ger fördelar för slutkunden.

Nexans nya kabel har ett integrerat skärmat buss-styrpar mitt i kabeln som sköter om laststyrningen så att laddstolpens eller -boxens effekt kan anpassas till varierande belastning på fastighetsabonnemanget.
Kabeln klarar upp till 40 A vid förläggning i rör i mark, men det är viktigt att kabeln inte överbelastas. Med tre faser och sex kvadrats ledararea blir den maximala belastningsströmmen 46 A vid förläggning i rör i mark. Strömmen i kablarna kan dock begränsas genom laststyrning.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1911
FQLQ Easy Styr
Nexans
www.nexans.se
Fler nyheter