Installationsmateriel, Kabelförläggning

Höjdsnålt bärok

13 januari 2021

MPbolagen har tagit fram ett nytt bärok som passar alla företagets kabelstegar.

Bäroket kräver inte mer än 20 millimeters bygghöjd under stegen och det passar alla takpendlar. Montaget underlättas genom att oket hängs på pendel/ankarskenan så att man har båda händerna fria innan det låses helt med skruv och mutter.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 12-20
Bärok
MPbolagen
www.mpbolagen.se
Fler nyheter