Installationsmateriel, Eluttag

Hängande dubbeluttag

04 januari 2021

Elit har kommit med ett standard IP44 uttag som hängs ner från taket. Det kommer med allt som krävs för installationen.

Kabeln är svart och kan fås både rak och som spiralkabel. Den har tre 1,5 kvadrats ledare och svart stickpropp. Tre meter inplastad vajer, två vajerlås och en dragavlastare följer med.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 12-20
Elit Hänguttag IP44
Fler nyheter