Installationsmateriel, Kapslingar

Framtidens normcentral

04 januari 2018

Med Resi9 och Wiser Energy lanserar Schneider Electric ett normsystem som ger full koll på husets energianvändning.

Det går till och med att övervaka enskilda laster. Om något händer kan husägaren larmas, var än hen befinner sig.
Resi9 är en ny kapsling och Wiser Energi en uppsättning normapparater. För att övervaka enskilda laster tillhandahålls också en gratisapp. För att det hela ska fungera måste dock centralen kompletteras med en Powertag som mäter elförbrukningen på alla olika laster. Den kommunicerar via gatewayen Wiser Energi med övriga delar i systemet.
Centralen kan fås med vita dörrar eller dörrar i transparent plast.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 10/2017
Resi9/Wiser Energy
Schneider-Electric
www.schneider-electric.se
Fler nyheter