Installationsmateriel, Kabel

Fördragen mätkabel

02 februari 2021

Från PM Flex har det kommit ett fördraget flexrör för installation av kablar i M-bussystem, till exempel när IMD ska installeras i fastigheter.

IMD, individuell mätning och debitering, blir allt vanligare i flerfamiljshus. De flesta system för detta använder M-buss för signalöverföringen. Det är just med sådana installationer i åtanke som PM Flex nu tagit fram ett flexrör med fördragen M-busskabel.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2020-12
Fördragen M-Bus kabel
PMFlex

Fler nyheter