Installationsmateriel, Anslutning/Kontaktering

Fixar slacket

23 februari 2021

Elpress FSKS75-50 är en produkt som tagits fram för att underlätta monteringen av jordningsledare i flexibla slackar vid anslutning mot samlingsskena.

Den här produkten kan också fås i färdiga kit som innehåller en flexibel kopparledare, klar att använda med FSKS755-skarven för anslutning till jordlina i aluminium och en KRF50 rörkabelsko för anslutning i bultförbandet. Elpress erbjuder flera kombinationer och lösningar för ändamålet.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2020-12
FSKS75-50
Elpress

Fler nyheter