Installationsmateriel, Anslutning/Kontaktering

Extra smala plattor

30 november 2018

Från Elpress kommer en ny serie rörkabelskor som har extra smala plattor. KRFS-serien finns för areor från 50 till 300 kvadrat.

Plattan har samma, eller mindre bredd än rörets diameter. Det gör det möjligt att förmontera kabelskon vid till exempel montage genom förskruvningar. Anläggningsytan är mindre än på en KRF-standardförbindning.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1812
Elpress KRFS
Elpress
www.elpress.se
Fler nyheter