Installationsmateriel, Switchar

Enkla att ställa in

18 januari 2021

Wago vill göra livet lättare för IT-tekniker med sina enkla inställbara switchar, Lean Managed Services.

Switcharna kan användas utan konfiguration som vanliga enkla switchar. Skulle det uppstå problem kan man surfa in på enheten och se om där finns nätverksproblem. Skydd för de vanligaste problemen kan sättas upp med hjälp av enkla webbmenyer.
Med samma metodik kan man också sätta upp kraftfullare funktioner för exempelvis VLAN, nätverksredundans och autentisering.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 12-20
Lean Managed Services
Fler nyheter