Elsäkerhet, Överspänningsskydd

Tre skydd i ett

10 oktober 2018

Med Eatons nya trippelskydd AFDD+ kombineras tre elektriska skydd i en produkt.

AFDD+ klarar kortslutning, överbelastning, läckströmmar och dolda ljusbågar och minskar risken för elbränder.
AFDD+ är på samma gång en dvärgbrytare, jordfelsbrytare och ljusbågsdetektor. Produkten skyddar mot överbelastningar, returströmmar och ljusbågsfel i slutkretsarna. Tack vare att allt är samlat i en produkt blir installationen enklare.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1810
Eaton AFDD+
Eaton
www.eaton.se
Fler nyheter