Elsäkerhet, Jordfelsbrytare

Skyddar solpanel och elbil

28 januari 2020

Kombinationen solpaneler och laddstationer ökar risken för att vanliga jordfelsbrytare typ A ”somnar in”. Det kan även hända den som inte själv har solpaneler eller laddstation installerad. Med en jordfelsbrytare typ B är man däremot säker.

Malmbergs kommer nu med en typ B-brytare som är allströmskänslig. Den klarar alla typer av felströmmar; ren växelström, glättad pulserande likström och ren likström. Brytaren har också koll på strömmar med blandade frekvenser från 0 till 1 000 Hz.
Krav på typ B-brytare gäller i en mängd olika anläggningar, som laddstationer, frekvensomriktare, UPS, svetsar, rulltrappor och hissar. I anläggningar som genererar likström med mer än 6 mA är en vanlig jordfelsbrytare typ A verkningslös.
Den här jordfelsbrytaren har en märkkortslutningsström på 10 kA. Den finns i fyra versioner för 40 respektive 63 ampere med utlösningsström på 30 alternativt 300 mA.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2001
KRB typ B
Fler nyheter