Elsäkerhet, Överspänningsskydd

Skydd med världspatent

18 februari 2016

ED150 Safetec klass 1 är ett överspänningsskydd som kan användas till alla trefas tillämpningar. Skyddet har världspatent och fungerar som grov-, mellan- och finskydd. Det kan monteras utan extra försäkring och har marknadens lägsta restspänning.

Safetec är en ny standard för överspänningsskydd för inkommande matning. Här behövs inga extra inbyggda säkringar utan Safetec kombinerar fördelarna från gnistgapskydd och varistorteknik. Om nollan faller bort kopplar skyddet förbi till jord. Korta transienter, som vid åska, går via en kombination av kraftiga gasurladdningsrör och varistor – medan långsamma störningar som glapp i neutralledaren går via en patenterad krets och varistorn.

FAKTA
ED150
Elrond
www.elrond.se
08-449 80 80
Fler nyheter