Belysning, Nödbelysning

Vakar över nödljuset

02 december 2019

Wireless Professional heter ett nytt trådlöst övervakningssystem från Xact Nödbelysning. Det är enkelt att installera och använda.

Det här systemet är avsett för övervakning av nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier. Det kommunicerar trådlöst via 868 MHz. Eftersom alla armaturerna kommer med förprogrammerad adress är det enkelt att driftsätta systemet.
Kommunikationen är självläkande och alla armaturer fungerar som sändare/mottagare. Det är enkelt att via dator länka samman externa styrningar och larm med befintliga fastighetssystem.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1912
Wireless Professional
Fler nyheter