Belysning, Armaturer - tak/vägg

Naturligare ljus

15 juni 2020

Med NatureConnect erbjuder Signify – tidigare Philips Lighting ¬– en ny belysningslösning som tagit naturen till inspirationskälla. Avsikten är att göra människor lyckligare och mer välmående.

Konceptet NatureConnect kombinerar de olika LED-armaturerna Daylight, Skylight och Lightscape med en intuitiv kontroll för att skapa belysningsscener som är baserade på naturupplevelser.
Genom att efterlikna solljusets rytm hjälper det här ljuset oss att vara aktiva under dagen och sova bättre på natten. Det skapar en känsla av himmel bortom väggarna som ger en känsla av frihet. Naturlig färger och dynamik från naturen används för att stimulera positiva känslor och öka kreativiteten.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2006
NatureConnect
Fler nyheter