Ljus över höglagret - elinstallatoren.se
Belysning, Industriarmaturer

Ljus över höglagret

01 februari 2018

Höghöjdsarmaturen Ensto HB360 är anpassad för montage i höglager och industribyggnader med upp till 20 meters installationshöjd. 

Det finns flera olika installationsalternativ för armaturen och olika optiska lösningar för att möta varierande behov.

HB360 levereras komplettmed anslutningsledning. Den finns med bredstrålande eller medelstrålande optik och med effekterna 103, 140 eller 198 W. Dalistyrning är tillgänglig.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1802
Ensto HB360
Ensto
www.ensto.se
Fler nyheter