Belysning, Sensorer/detektorer

Klar för grannzonsfunktion

26 januari 2018

Nya närvarovakten Dali Plus från Steinel är en självadresserande vakt med tre Dali-kanaler och en extra potentialfri kontakt. 

Dali Plus kan användas överallt där det behövs mer än en Dali-grupp, som i klassrum och komplexa kontorslandskap.

Dali Plus har en sensor med en HD-lins som har så mycket som 4 800 bevakningszoner. Det möjliggör ett närvaroområde på 8x8 meter, för gående personer 20x20 meter. Området är kvadratiskt, vilket underlättar placering av sensorn. Det krävs inga extra moduler för att koppla samman flera Dali Plus i syfte att skapa en grannzonsfunktion.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1/2018
Steinel Dali Plus
Steinel/KHS
www.khs.se
Fler nyheter