Belysning, Sensorer/detektorer

För tryggare utomhusmiljö

07 mars 2019

Nya sensorarmaturen RS PRO PIR från Steinel har linserna integrerade i armaturens kupa.

RS PRO PIR har fått en design som importören Karl H Ström beskriver som ”banbrytande”. Lösningen gör sensorerna mindre synliga.
IR-sensorerna reagerar på rörelser inom ett avstånd av åtta meter. Det gör att armaturen lämpar sig väl för montage både utom- och inomhus. Skärmtak, entréer, trapphus, passager, klädkammare, vindar och liknande är tänkbara användningsområden.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1903
RS PRO PIR
Karl H Ström AB
www.khs.se
Fler nyheter