Automation, Reglerutrustning

Reglerar programmen

10 november 2014

Jumo Dicon Touch är en universell tvåkanals process- och programregulator. Med hjälp av Jumos egen styralgoritm, som har två möjliga optimeringsalternativ, kan användaren via de två kanalerna reglera processer och program.

Regulatorn hanterar multizon- och kaskadreglering och andra komplexa och sammanhängande regleringsuppgifter. Processen visualiseras på en levande TFT färgskärm av pekskärmstyp. Modulär uppbyggnad gör det möjligt att anpassa regulatorn för en mängd olika tillämpningar. Fyra universella analoga ingångar finns för anslutning av temperaturgivare och vanliga signalgivare. Därtill finns upp till åtta externa ingångar för olika mätvärden.

Ställdon kan styras från regulatorn via både analoga och digitala utgångar. Deras antal kan utökas med externa moduler. Möjliga kommunikationsprotokoll är Modbus, Profibus-DP och Ethernet.

FAKTA
Jumo Dicon Touch
Jumo
www.jumo.se
042-38 62 80
Fler nyheter