Automation, Kommunikationsmoduler

Överför mätvärden

18 mars 2020

Från Carlo Gavazzi kommer två nya moduler för trådlös överföring av mätdata via det standardiserade IoT-protokollet LoRa. LoRa är ett radioprotokoll som tillåter trådlös överföring med räckvidder upp till 10 km.

UWP-A är ett gränssnitt mellan Carlo Gavazzi-s energimätare och LoRa-nätverk. Sådana nätverk tillhandahålls av många operatörer och täcker ibland hela städer eller mer.
UWP-M är en särskild version som är avsedd att användas tillsammans med tillverkarens lösning för insamling, presentation och loggning av mätvärden, UWP 3.0. Den skapar ett lokalt LoRa-nätverk som inte kräver någon operatör.
De här enheterna kan användas för att samla in mätdata från platser som är utspridda över större områden och där det ofta inte finns möjlighet till annan trådlös överföring.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2004
UWP-A
Carlo Gavazzi
www.carlogavazzi.se
Fler nyheter