Automation, Sensorer

Mångfunktionell

09 mars 2019

Med dTrans T06 introducerar Jumo en ny mångfunktionell fyrtråds mätomvandlare för krävande tillämpningar inom anläggningsindustri.

Mätomvandlaren har med en konstruktionsbredd på endast 22,5 millimeter ett kompakt format. Den har kodade insticksplåtar så att styrskåpet kan installeras snabbt och bytas säkert vid kalibrering eller underhållsarbeten.

Enheten kan användas både med resistanstemperaturgivare och termoelement, liksom med resistiva givare, potentiometrar samt signaler för spänning och ström. Ingående signaler omvandlas till en utgående signal upp till 10 V respektive 20 mA.

SIL finns som tillval för den som vill skapa en tillförlitlig mätkedja för temperatur. Enheten kan konfigureras via extern dator eller med hjälp av knappar och en liten monokrom LC-display på framsidan.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1904
dTrans T06
Jumo AB
www.jumo.se
Fler nyheter