Automation, Kommunikationsmoduler

Mångdubbelt kraftfullare

29 december 2017

Wago har flera produkter för att bygga PLC styrsystem för fastighetsautomation, bland annat med KNX. Nya Wago 750-889 är en mångdubbelt kraftfullare version av företagets KNX IP controller.

Wagos nya controller har fyra gånger kraftfullare processor och nära nog dubbelt så mycket minne. De interna minnena kompletteras dessutom med en läsare för SD-kort. Controllern har också nya PLC funktioner och en smartare plugin för KNX-programvaran ETS.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2/2017
Wago 750-889
Fler nyheter