Automation, Motorstyrningar

Intelligent motorstyrning

19 augusti 2019

Omrons nya frekvensomvandlare RX2 är lika stora som föregångaren RX men har mer intelligens under skalet. Nu går det att använda en och samma omvandlare för flera olika motortillämpningar.

RX2 styr både permanenta magnetmontorer och induktionsmotorer. Den konfigureras med en inbyggd programvara, CX-Drive, som gör det möjligt att också konvertera parameterinställningar och program från de tidigare RX-omvandlarna om man önskar byta till en modernare variant.
Ett inbyggt brusfilter, som uppfyller kravet i EMC-direktivet, innebär att någon ytterligare extern maskinvara inte behövs. Via omvandlarens LCD-gränssnitt blir inställningar och användning intuitiv och enkel. En funktion för paramaterkopiering gör det möjligt att överföra inställningar från en RX2 till flera andra.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1907
RX2
Fler nyheter