Automation, Elmotorer

Halverad energiförlust

28 oktober 2020

Från ABB kommer en serie nya och väldigt effektiva synkronmotorer, SynRMIE5. De har en IE2-klassad motor med bara hälften så stora energiförluster som normalt för den här typen av motorer.

ABB-s SynRM-motorer har funnits på marknaden sedan 2011. Flera studier har visat att de ger upp till 25 procents energibesparingar, beroende på användnings- och driftsförhållanden. Den nya motorn når energiklass IE5 genom en konstruktion med permanenta magneter. Som alla induktionsmotorer har den en enkel och robust konstruktion som inte innehåller några sällsynta jordartsmetaller i magneterna.
En lägre temperatur i lager och lindning under drift ger ökad driftsäkerhet och livslängd. Och så bidrar motorerna till bättre arbetsmiljö genom att de är tystare än andra.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2011
ABB Syn-RM
Fler nyheter