Automation, Motorstyrningar

Effektivare processer

28 december 2017

Två nya intelligenta frekvensomriktare för effektivare drift av pumpar presenteras av Schneider Electric.

Den nya Altivar Process 900 kan skicka realtidsdata via en inbyggd internetanslutning. Den minskar tiden för driftsättning och ger ökad drifttid i processen. Omriktaren kan kommunicera med industriella nätverk och leverera processinformation direkt till användarna.


Syskonprodukten Altivar Process 600 lämpar sig för pump- och fläktdrifter. Den har energimätare, webbserverminne och avancerade funktioner för felsökning och underhåll. Omriktaren kan koppla upp sig på ett befintligt nätverk så att operatörerna kan styra och övervaka enheten från dator, surfplatta eller smartphone.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2/2017
Altivar Process 900
Schneider-Electric
https://www.se.com/se
Fler nyheter