Automation, Motorstyrningar

Effektivare processer

02 augusti 2017

Två nya intelligenta frekvensomriktare för effektivare drift av pumpar presenteras av Schneider Electric.

Den nya Altivar Process 900 kan kommunicera med industriella nätverk och leverera processinformation direkt till användarna. Lillebror Altivar Process 600 lämpar sig för pump- och fläktdrifter. Den har energimätare, webbserverminne och avancerade funktioner för felsökning och underhåll.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 2017 02
Schneider Electric
https://www.se.com/se
Fler nyheter