Automation, Sensorer

Detektor i litet format

10 november 2015

Esylux kommer med två nya sensorer för så kallad broadcast-drift. Det är DALI-baserade detektorer i litet format. Litenheten gör att detektorerna kan monteras utan att de stör rummets estetik.

DALI-enheten behöver inte programmeras utan de elektroniska förkopplingsdonen fungerar med en gång. En funktion för att avläsa särskild bussinformation gör det också möjligt att upprätta en digital master-slav kommunikation. På så vis kan bevakningsområdet utökas och styras halvautomatiskt med en DALI-knapp.

Enheternas diameter än inte större än 3,3 cm och den ena av dem har en konstruktionshöjd på endast 3 millimeter. Framsidan på mini-detektorerna är gjuten i ett stycke. Linsen och tuben går över i varandra utan skarvar så att damm och vatten inte kan tränga in utifrån.

FAKTA
Esylux
www.esylux.se
0470-85 300
Fler nyheter