Automation, Reglerutrustning

Brygga till Dali

21 november 2018

Hagers nya KNX Dali-gateway TYA670W är uppdaterad med tunable white. Det ger användaren full kontroll över ljusnivå och färger.

Upp till 64 Dali-deltagare kan regleras var för sig eller tillsammans i som mest 32 grupper. Färgtemperaturen kan regleras steglöst från 1 000 K till 10 000 K.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 1812
Dali-gateway TYUA670W
Hager
www.hager.se
Fler nyheter