Automation, Styrpaneler
Niko Sensor Tool från Niko-Servodan.

App för sensorer

18 april 2017

Med den nya appen Niko Sensor Tool från Niko-Servodan och ett hårdvarulås med IR-kommunikation kan sensorer styras utan andra verktyg än din smartphone.

Appen innehåller ett antal fördefinierade rumslösningar. Genom att välja en av dem kan användaren låta sig guidas genom konfigurationen. Även avancerade funktioner som multizone, dag/nattfunktion och olika ljusscenarier kan ställas in på det här viset. Inställningsvärden överförs från hårdvarulåset till sensorn via IR-signaler.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 9 2016
Niko Sensor Tool
Niko-Servodan
se.niko.eu
Fler nyheter