Annonsera

Är du intresserad av att nå elinstallatörer, elkonsulter, el-ansvariga på fastighetssidan, leverantörer, grossister eller någon annan inom elteknikbranschen?

VI NÅR FLEST PERSONER I BRANSCHEN!

Det är oöverträffat att kommunicera branschrelaterade produkter, tjänster eller rekrytera i relevant redaktionell miljö som i våra kanaler. Det har en mycket högre effekt än att synas i sociala medier eller annan icke branschrelaterad miljö.

Vi har de tre största mediekanalerna som vänder sig mot elteknikbranschen som omsätter 80 miljarder.

  • Sajten Elinstallatoren.se har över 200 000 unika besökare/år.

  • Elinstallatörens nyhetsbrev skickas till 30 000 personer varje torsdag, 30% ÖF.
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

  • Tidningen Elinstallatören läses av fler än 45 000 personer.*

Låt oss bli din partner för framtida affärer!

* Elingt Orvest vid 6 eller flera införanden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are you interested in reaching electrical installers, electrical consultants, electricity managers on the real estate site, suppliers, wholesalers or anyone else in the electrical engineering industry? 

WE HAVE THE BIGGEST REACH IN THE ELECTRIC ENGINEERING INDUSTRY!

It is unmatched to communicate industry-related products, services or recruit in the relevant editorial environment as in our channels. It has a much higher effect than being seen in social media or other non-industry-related environments.

We have the three largest media channels that address the electrical engineering industry.

The site Elinstallatoren.se, has a range of over 200,000 people

Elinstallatörens newsletter has 30,000 subcribers and is sent every Thursday.
Please apply here if you want to receive the latest news every week. 

The magazine Elinstallatören is read by more than 45,000 people.*

Let's be your partner for future business!

* According to Orvest with 6 or more ads.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vill du ha personlig kontakt är du välkommen att ringa mig på 072-522 96 57

alternativt skicka ett e-mail till ivan@elinstallatoren.se så kontaktar jag dig.

Please do not hesitate to contact me: +46 8 72 522 96 57
Or send me an e-mail and I will get back to you: ivan@elinstallatoren.se

Bästa hälsningar

Ivan Ahlenblom
Annonschef

 

Prislistor/Advertising rates

OBS! Ny prislista för 2018 uppe nu!

Annonsprislista Elinstallatören och www.elinstallatoren.se 2018 SV (PDF)

N.B New advertising rates for 2018!

Advertising rates Elinstallatören and www.elinstallatoren.se 2018 ENG (PDF)

http://www.elinstallatoren.se/lamna-material/

Materialadress

Print: annons@elinstallatoren.se
Web/nyhetsbrev (newsletter): banner@elinstallatoren.se

Leverans och packningsinformation om bilagor

Se annonsprislistan ovan 

Läsarundersökning bland våra läsare, utförd av Skop


Branschtillhörighet
Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Branschtillhörighet

Verksamhetsområden (i %)Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Våra läsares verksamhetsområden (i %)


Arbetsuppgifter (i %)

Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Våra läsares arbetsuppgifter (i %)


Du når beslutsfattarna i branschen
Läsarundersökning Utförd av Skop 2014. Beslutsfattare 

Inflytande över inköpLäsarundersökning Utförd av Skop 2014. Inflytande över inköp

Kontaktpersoner

Ivan Ahlenblom
Annonschef
08-762 75 82
072-522 96 57
E-Post