MSB söker elektriker till sin resursbas för internationella uppdrag

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu resursbasen för elektriker som är intresserade av att delta (ofta med kort varsel) i internationella eller nationella insatser inom humanitärt bistånd, tidig återuppbyggnad, katastrofriskreducering eller inom civil konflikthantering. Länder som vi arbetar i är till exempel Nigeria, Kongo, Sydsudan och Centralafrikanska Republiken

Introduction

The Swedish Civil Contingencies Agency, MSB are now opening our roster for Electricians interested in working on international missions. Due to covid-19 we can only accept applications from applicants with permanent residence in Sweden.
Som registrerad i MSB:s resursbas kommer du att mottaga förfrågningar på intressanta jobbmöjligheter och inbjudningar till utbildningar och övningar. Vid visat intresse av ett uppdrag görs det ett urval antingen direkt av MSB eller av vår partnerorganisation som efterfrågat kompetensen. Som elektriker är det vanligt att insatserna varar från tre månader upp till sex månader. Avresa sker oftast inom en månad efter att du antagits till insatsen. Det är av yttersta vikt att du har tänkt igenom din livssituation och faktiskt har möjligt att åka ut längre perioder med kort varsel.Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB när du är på insats.
MSB hoppas på att kunna stärka upp sin resursbas med 10 elektriker och vi ser gärna kvinnliga sökande. I nuläget, på grund av Covid 19 så är det endast personer som är skrivna i Sverige som har möjlighet att svara på denna annons.  
En elektriker är en avgörande resurs för att kunna genomföra och säkerställa god kvalitet på de bygginsatser och renoveringar som sker i MSB:s och partnerorganisationers insatser. En elektriker blir också med sin kompetens en nyckelspelare för att de elektriska installationerna har utförts på ett korrekt sätt för allas säkerhet.

 

Duties

Elektriker på insats arbetar med: 
  • Projektering
  • Praktiskt elektriskt arbete 
  • Överlämning och dokumentering 
Som elektriker ansvarar du för de elektriska installationerna. Arbetet kan innebära att du projekterar, installerar, sköter underhållsarbete och även kommer med tekniska rekommendationer. I många fall är det även ett plus att ha en pedagogisk ådra så att du kan föra över dina kunskaper till medarbetare. Du som söker bör även vara beredd att andra uppgifter kan komma att uppstå då insatsarbete ofta innebär att du arbetar i team där Ni gemensamt arbetar för att slutföra uppdraget, t ex byggandet av en camp.

 

Qualifications

Experience
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som elektriker och att du arbetar som elektriker för närvarande.
Erfarenhet av att rita och läsa i CAD är meriterande.
Erfarenhet från humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, katastrofriskreducering eller liknande verksamhet är meriterande.
Erfarenheter av alternativa energilösningar som t ex solpaneler är meriterande. Om du har dessa erfarenhet, kunskaper önskar vi att du beskriver dessa erfarenheter och eventuella kurser lite mer detaljerat i din ansökan.I MSB:s kontext handlar det om att kunna förstå hela vägen från generator till slututtag med både fördelningscentraler och huvudcentraler. Därför önskar vi att den sökande har dessa erfarenheter.
Education
Elektriker (meriterande men inte nödvändigt att vara auktoriserad – som tidigare benämndes allmän behörighet)
Languages
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Kunskaper i andra språk, främst franska, arabiska, spanska och portugisiska (tal och skrift) är meriterande.
Other requriements
Vi söker personer med starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som insatspersonal för MSB utför du ett viktigt arbete med tydlig koppling till de övergripande målen. Din insats bidrar till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa. MSB:s mål och strategi inom jämställdhet på våra internationella insatser är: MSB ska utveckla arbetet med integreringen av ett genus- och jämställdhetsperspektiv, implementeringen av kvinnor, fred och säkerhetsagendan samt att förebygga och hantera könsrelaterat våld.
Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. Om du sedan rekryteras till en internationell insats behöver du även genomgå en hälsoundersökning innan avfärd.
Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.
 

Profile

Vi söker dig som kan:
  • Interagera omdömesfullt och visa respekt för mångfald och kön i multikulturella miljöer. 
  • Utföra ditt arbete under svåra och krävande förhållanden men ändå med god förmåga till flexibilitet.
  • Etablera och upprätthålla effektiva och goda arbetsförhållanden med kollegor, chefer och externa samarbetspartners.
  • Kommunicera tydligt i såväl tal som skrift.
  • Ta initiativ till att lösa uppgifter och problem både på ett praktiskt och analytiskt plan.

Contractual conditions 

MSB har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy för att undvika all form av diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsbalans i MSB:s resursbas och på våra insatser. 
MSB:s resursbas innehåller en variation av yrken och kompetenser. En registrering i vår resursbas gäller i 3 år. Efter den perioden kommer vi att utvärdera dig och du kan bli erbjuden en förlängd registrering. Efter det att du blivit registrerad i resursbasen så krävs det att du deltar på MSB:s introduktionskurs som pågår i en vecka och som vi håller några gånger per år och du får en mindre lön för denna utbildningsvecka.
Att jobba med MSB på internationella insatser betyder att registrerade individer i resursbasen är tillfälligt anställda av MSB. MSB betalar lön och förmånspaket till personal på internationella insatser, inklusive fri hemresa och tillgång till psykosocialt stöd. Dessutom får deltagare på MSB:s introduktionsutbildning och relevanta specialistutbildningar ersättning av MSB.
Hur du ansöker:
För att söka till MSB:s resursbas var vänlig skapa ett konto på MyPages och tryck sedan på ansökningsknappen längst ner i annonsen på MSB:s webbplats. Var snäll och notera: informationen som du delar på MyPages blir till ditt CV. Glöm inte bort att skicka in din ansökan efter att du registrerat dig på MyPages. Detta gör du alltså genom att klicka på ”Apply” i den aktuella annonsen och följa de anvisade stegen. 
Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Observera att din ansökan måste vara på engelska och att MSB kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden vilket innebär att vi önskar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Application deadline
2021-02-24
 

Point of contact

Johann Lindqvist
johann.lindqvist@msb.se
0046 102405145