Svensk koncern vinner serviceavtal på Stora Bältbron

Publicerad 30 maj 2016, 11:34

Bravida har skrivit ramavtal med det danska bygg- och anläggningsföretaget Sund & Bælt A/S gällande drift och underhåll av elinstallationer, styrsystem, kyla, pumpar och ventilation på Stora Bältbron mellan Fyn och Själland i Danmark. Ramavtalet har ett samlat värde på närmare 76 miljoner kronor och löper under två år med möjlighet till ytterligare förlängning på upp till två år.

Under byggnationen av bron, som öppnades för bil- och järnvägstrafik 1998, stod Bravida för elinstallationerna i både tunneln och på själva bron, samt var underleverantör inom flera installationsområden.

– Det känns roligt att få ytterligare förtroende på Stora Bältbron, som är en av Danmarks viktigaste trafikleder. Vi har en mycket kompetent organisation med tidigare erfarenhet från byggnationen av både Stora Bältbron och Öresundsbron, säger Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef på Bravida division Danmark.

Ett proaktivt underhåll ska minimera omkostnaderna på lång sikt.

– Vi ser fram emot att arbeta med Bravida. Stora Bältförbindelsen underhålls och utvecklas kontinuerligt med målet att minimera de långsiktiga omkostnaderna genom löpande underhåll. Med den ökande trafiken kommer också ett ökat fokus på vägens och järnvägens installationer, så att en säker och trygg färd kan säkerställas, säger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktör på Sund & Bælt A/S.

Bravida påbörjar drift- och underhållsarbetet 1 juni 2016.