Logga in

Brister i lärarstöd på el och energiprogrammet

Publicerad
26 maj 2016, 07:33

I mars gjorde Skolinspektionen ett oanmält besök på yrkesgymnasier. EE-gymnasierna stack ut negativt redan 2013, därför studerades de extra mycket i år. “Alla skolorna vi besökte hade liknande fördelning Men på el- och energi och på vård och omsorg så brast det i lärarstödet”, säger Ylva Johnsson på Skolinspektionen.

– Vi har funderat mycket på varför el- och energiprogrammet sticker ut. Det stack ut redan 2013. Jag hade gärna velat kunnat problematisera det i rapporten, men vi ser inget distinkt mönster, säger Ylva Johnsson, projektledare för granskningen på Skolinspektionen.

Granskningen baseras på oanmälda besök den 15 mars i år på 47 yrkesgymnasier, 11 av besöken gick till el- och energiprogram. Det Skolinspektionen ville ta reda på var hur lärarstödet till eleverna såg ut. Majoriteten av eleverna fick ett aktivt lärarstöd, men stödet var särskilt svagt när eleverna hade individuellt arbete.

– Just den dagen hade EE inte mer individuellt arbete än till exempel fordons- och transportprogrammet eller barn och fritid. Likaså var innehållet och fördelningen av arbetsformer likartat mellan de olika yrkesprogrammen.

Av yrkesprogrammens elever är det 30 procent som inte tar gymnasieexamen under den den förväntade studietiden, tre år. Skolinspektionen har inom både tillsyn och kvalitetsgranskning visat på att brister i stödet från lärare till elev kan drabba just yrkesprogrammen och elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

– Det är ingen optimal situation att vi inte kan ge något svar på varför just EE sticker ut. En sak vi såg var att det på el- och energi kan vara lite mer problem med elevnärvaron och att eleverna i något högre utsträckning är inne på mobiler och datorer utan att det hör ihop med skolarbetet, säger Ylva Johnsson.

Samtidigt vill hon inte skuldbelägga eleverna utan säger att det snarare kan handla om bristande stöd och det handlar arbetet hänger inte bara på lärarna utan om rektorernas ansvar.

– Det kan vara otydligt för eleverna vad de egentligen ska göra och hur det hänger samman med resten av undervisningen. Individuellt arbete är en utmärkt arbetsform, men det måste kombineras med bra motivering och vägledning, säger hon.