Logga in

Vill bli Sveriges mest klimatsmarta verkstadsföretag

Publicerad
16 jul 2015, 09:57
| Uppdaterad
24 feb 2021

Tekno-Detaljer vill vara Sveriges klimatsmartaste verkstadsföretag. Att täcka verkstadstaket med solceller innebär en rejäl investering, men syftet är inte att det ska se snyggt ut i företagets broschyrer. I botten ligger en omsorg för klimatet men också ett affärsintresse. Med en välplanerad trestegsraket kommer företaget att minska energiförbrukning och kostnader avsevärt.

Mårten Lundberg är vd på Tekno-Detaljer. Han har varit drivande i företagets satsning för att minska klimatpåverkan. Han menar att seriöst arbete för klimatet går hand i hand med såväl besparingar som ökad attraktionskraft mot nya och befintliga kunder.

Den största investeringen som företaget gjort är att täcka 950 kvadratmeter av verkstadens takyta med solceller. Anläggningen kan producera 160 000 kWh/år, vilket står för ungefär 40 procent av den årliga förbrukningen.

– Det är en investering på cirka 2,5 miljoner som vi räknar hem på max nio år. Troligen snabbare om man beaktar den konkurrensfördel vi får av att vara klimatsmarta. Många kunder efterfrågar just det hos sina leverantörer, säger Mårten Lundberg.

Med både legotillverkning och egna konstruktioner levererar Tekno-Detaljer delar till en mängd företag inom industrier för bland annat medicinteknik, telekom och försvar.

Mårten Lundberg förklarar att solcellerna är en av tre åtgärder som kommer att minska energikonsumtionen.

– Vi har också bytt ut belysningen i hela anläggningen och idag är varenda ljuskälla LED. Det innebär en energibesparing på 70 000 kWh/år, eller 17 procent av den årliga elförbrukningen. Det har betytt en smärre revolution för oss som jobbar i lokalerna. Vi ser bättre och kan arbeta lättare med att till exempel läsa ritningar och sköta maskinerna.

Mårten Lundberg beskriver hur den gamla belysningen tvingade medarbetarnas ögon att arbeta på ett tröttande sätt trots att belysningen uppfyllde kraven på ljusstyrka tiofalt. Det är ett besvär som de slipper i fortsättningen, tack vare att ljuset numera har en jämnare spridning.

Det vi investerat i ny belysning räknar vi hem inom tre och ett halvt år. Att det bidrar till en bättre hälsa och förbättrade prestationer hos våra anställda kommer innebära ännu kortare återbetalning.
Mårten Lundberg

Verkstadsbyggnaden konstruktion har tidigare inneburit att hela fastigheten blivit något av ett växthus under perioden från mars till september. De stora mörka takytorna har absorberat värme och temperaturen har stigit inne på verkstadsgolvet. Ett kraftigt kylaggregat har stått på max effekt under långa perioder för att skapa en dräglig temperatur för de anställda att arbeta i.

Den tredje delen i arbetet mot att bli klimatsmart är hitta en billigare lösning på det problemet, och det gör man genom solcellernas placering. Panelerna blockerar helt enkelt solen och skuggar taket så att uppvärmningen minskar avsevärt.

– Vi får lägre kostnader för att kyla byggnaden. Kylaggregatet har i sig förbrukat omkring 80 000 kWh/år och besparingen kan bli uppåt 50 000 kWh/år eller tolv procent av den årliga förbrukningen.

Mårten Lundberg och hans personal är allesammans slipade tekniker och ingenjörer. De grundläggande dragen i satsningen har de själva svarat för. För att få idéerna att bli verklighet har Tekno-Detaljer samarbetat med Rexel Energy Solutions som projekterat och bidragit med att hitta rätt installatörer där sedan alla leveranser har skett via Selga i Bromma.

– Vi behövde en stor partner som kunde klara uppdraget. Från Rexel fick vi tio olika projekteringsplaner för olika scenarier. Andra företag som vi var i kontakt med skickade oss ett förslag och satte sig sedan och väntade på vår beställning. Det kändes inte tillräckligt för att fatta ett beslut på.

Martin Cederström, affärsutvecklingschef på Rexel, berättar att de fick mandat att sätta samman den bästa lösningen på lång sikt både vad gäller belysning och solceller. Tillsammans med kunden diskuterade de allt från arbetsflöden och utrustningen placering på verkstadsgolvet till för att planera belysningen till materialval, lutningar och effekter för solcellerna. Han framhåller stolt de insatser som gjorts av företagets systemsäljare och av medarbetarna inom offert och teknisk support.

– En idealisk kund för oss är de som förstår att mycket behöver korrigeras under processens gång för att lösningen ska bli optimal. Tekno-Detaljer är en sådan kund, säger Martin Cederström.

Valet föll till slut på solcellspaneler från koreanska LG tillsammans med nio stränginvertrar från tyska SMA för att omvandla produktionen till växelström.

För installationen anlitade Tekno-Detaljer företaget Niandro Elkonsult, ett företag är specialiserade på att just solceller. Ägaren Robin Engberg ledder arbetet.

– När jag kom in i processen så fortsatte justeringen av lösningen. Jag valde aluminiumfästen från en svensk leverantör som heter Mepab och vi har skräddarsytt en profil för just den här byggnaden, säger Robin Engberg.

Takytan har en lutning på 6 grader och panelerna har installerats med en vinkel på 12 grader för att ta upp maximalt med solljus och samtidigt undvika att den framförliggande panelen skuggar den som ligger bakom under någon tid av dygnet.

Vi kommer att kunna sälja vår överproduktion som kommer att vara som störst under helgerna givetvis. Vi har redan ett avtal med en leverantör som ger oss Nordpols pris per kilowattimme plus 2-3 öre.
Mårten Lundberg

Tekno-Detaljer har planer på att installera ytterligare solceller. Lokalerna har ytterligare 400 kvadratmeter takyta som är möjlig att använda.

– Utöver det kanske vi kan få till en markbaserad anläggning i framtiden. Kommunen har varit väldigt snabba att bevilja oss tillstånd och de ser mycket positivt på vårt projekt.

Mårten Lundbergs uppmaning till andra företag i Sverige är att tänka långsiktigt och agera snarare än att slänga sig med snygga formuleringar i informationsbroschyrerna. Överproduktionen kan gå på export och minska elproduktion baserad på brunkol någonstans nere i Europa.

– Tänk 100 år framåt, tänk på klimatet, men tänk också gärna på ekonomin. En återbetalning på 8-10 år är faktiskt inte orimligt för seriösa företag. Vi har stora kunder med stigande krav på hur vi producerar. Det här är ett affärsintresse och vi siktar på att bli Sveriges mest klimatsmarta verkstadsföretag, säger Mårten Lundberg.­