Nytt kvarter provområde för smart installation

Publicerad 3 maj 2015, 22:47

Smarta elnät och smarta vitvaror, det blir nyheter i 150 nya bostäder som byggs i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Tanken är att till exempel en torktumlare som startar när energianvändningen är hög leder till att mer smutsig el behöver tillföras nätet. Med vitvaror som kan avgöra när förbrukningen i elnätet är låg kan start av tvättmaskiner och torktumlare planeras så att varje enskild lägenhet minskar sitt klimatavtryck.

Kvarteret är ett pilotprojekt med flera inblandade aktörer. Byggare är NCC, Erik Wallin och Heba men bakom projektet står också Energimyndigheten som går in med 40,5 av budgetens 183,5 miljoner kronor. Även Electrolux, ABB, Ericsson och Fortum bidrar.

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska få ett elnät som är smart på många olika sätt. Flerfamiljshus kommer få olika kommunikationssystem, styrning av belysning, inomhusklimat, laddning av elbilar, visualisering av lokal elproduktion från solceller och som redan nämnt smarta vitvaror. Men att elsystemet är smart handlar lika mycket om det övergripande elnätet och elinfrastrukturen i stadsmiljön.

De som flyttar in i lägenheterna kommer märka av systemet genom att de får stor möjlighet att se och därmed också påverka sin elanvändning. Förutom det egna beteendet så får de boende också löpande information om elprisets förändring och förbrukningens miljöpåverkan.

– Framtidens energisystem är ett sofistikerat och flexibelt system, från tillförsel till användning. Både näten och elmarknaden behöver utvecklas för att möta det växande behovet av decentraliserad elproduktion, laddningsbara elfordon och en ökad flexibilitet i elanvändningen, säger Erik Brandsma generaldirektör Energimyndigheten.

Projektet ska utvärderas efter två år.